"YOU CAN DO THIS!"
Erasmus +

Raport C1

Written by Super User

Opis działania

Pierwsza mobilność dotyczyła omówienia wychowania fizycznego w szkołach drugiego etapu edukacji. Wzięli w nim udział nauczyciele ze szkól partnerskich projektu w liczbie dwóch (Litwa, Turcja), trzech (Rumunia) oraz jedenastu (Polska). Ze względu na obostrzenia Covid-19 udział partnerów tureckich był zdalny.

Plan konferencji obejmował spotkania ze sportowcami i specjalistami w dziedzinie sportu.

Poniedziałek

Partnerzy zostali oprowadzeni po szkole gospodarza ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych.

Odbyła się konferencja poświęcona systemom wychowania fizycznego. W tej części dołączyła strona turecka poprzez łączność video. Partnerzy przedstawili materiały dotyczące zagadnienia, następnie uczestnicy w dyskusji wyodrębnili podobieństwa i różnice a także odnotowali ciekawe rozwiązania aby przedstawić je w swoich szkołach pozostałym nauczycielom (po stronie polskiej uczestniczyli w tej części wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego w szkole). W przerwie konferencji dołączyły władze oświatowe i przedstawiciel nadzoru pedagogicznego a także burmistrz miasta.

Ostatnią częścią tego dnia była prezentacja materiałów dotyczących szkół partnerskich przygotowanych przez uczniów.

Wieczorem odbyło się spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim (ostrzeszowianinem), który zachęcał młodzież do uprawiania sportu i poszukiwania motywacji.

Wtorek

W ramach wymiany kulturalnej odbyła się wycieczka do Krakowa, w której udział wzięło osiem osób (goście z Litwy i Rumunii - 5 osób oraz trzech nauczycieli gospodarzy). Odwiedzono miejsca związane z kulturą i historią Polski (Wawel, Kościół Mariacki, spacer traktem królewskim oraz zwiedzanie Starego Rynku i Kazimierza). Partnerzy tureccy otrzymali zdjęcia, filmy oraz informacje kanałami wirtualnej komunikacji (Messenger oraz Google Classroom).

Środa

Uczestnicy zwiedzili Ostrzeszów i okolice ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych i rekreacyjnych miasta i okolic aby zapoznać się z lokalną ofertą zajęć edukacyjnych i dodatkowych dla dzieci i młodzieży. W części konferencyjnej omówiono pozalekcyjne formy aktywności fizycznej dzieci (po stronie polskiej uczestniczyli wszyscy nauczyciele wf szkoły, partnerzy tureccy online).

Czwartek

Partnerzy uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego w szkole oraz obiektach partnerskich (basen Oceanik), uczestniczyli w wybranych przez siebie zajęciach fakultatywnych (oferowanych przez szkołę uczniom klas 7-8), obserwowali zajęcia sportowe w ramach klubów pozalekcyjnych. Odbyło się spotkanie z ekspertem sportowym, który omówił problemy uczniów z podejmowaniem aktywności fizycznej.

Piątek

Podsumowano szkolenie, wyciągnięto wnioski, zaproponowano działania związane z popularyzacją wyników, wręczono certyfikaty uczestnictwa

Category: