"YOU CAN DO THIS!"
Erasmus +

W związku z pandemią Covid-19 musieliśmy wprowadzić szereg modyfikacji do projektu.

Przede wszystkim straciliśmy naszych włoskich partnerów, którzy spodziewali się zaostrzenia pandemii i dlatego chcieli skupić się na kwestiach bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o pozostałych czterech partnerów, na nasze spotkania przygotowawcze również wpłynęły ograniczenia związane z liczbą uczestników grup konferujących online z nauczycielami z LT, TR i RO. Uczniowie mogli wziąć udział dopiero na początku 2021 roku, kiedy to fizycznie wrócili do szkół. W rezultacie poprosiliśmy NA o dodatkowy rok, aby móc zrealizować wszystkie cele, na które zgodziliśmy się na początku, a wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 mogliśmy ruszyć z mobilnościami.

Pierwsze spotkanie było przeznaczone dla pracowników szkół partnerskich. Naszym celem było przedstawienie i porównanie programów nauczania wychowania fizycznego w naszych krajach oraz problemów związanych z ograniczeniem aktywności fizycznej młodzieży. Ten ostatni prezentował nam znawca tematu dr Piotr Szewczyk, dziekan Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Kaliszu. Przedstawił dane dotyczące niepokojących tendencji w Unii Europejskiej w ogóle i bardziej szczegółowe dla naszych krajów. Wykład ten doprowadził do dalszej dyskusji, w której nauczyciele w pełni zgodzili się co do celowości wyboru głównego celu naszego projektu. Mając to na uwadze i dodając do tego pogarszającą się sytuację po pandemii izolacji i lockdownu, zmodyfikowaliśmy cele tak, aby zapewnić jak najwięcej aktywności fizycznej.

W dzisiejszych czasach większość nastolatków uzależnia się od mediów społecznościowych, a korzystanie ze smartfonów zajmuje im prawie cały wolny czas. Niemal zapominają o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna. Pandemia covid-19 tylko pogorszyła już złą tendencję odnotowaną w naszych szkołach przed rozpoczęciem projektu. Według ankiet przeprowadzonych u wszystkich partnerów w szkołach dowiedzieliśmy się, że większość dzieci nie interesowała się sportem, a niektóre raczej nie chciały zmienić tego nastawienia.

Partnerzy projektu – PL, LT, TR i RO podjęli działania w celu zmiany tych trendów aby nauczyć swoich podopiecznych jak regularnie uprawiać sport w sposób niewymagający zbyt dużego wysiłku i pieniędzy oraz wskazać szereg atrakcyjnych sposobów osiągnięcia tego celu. Dzięki projektowi uczniowie poznali wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Poznali również wady korzystania z mediów społecznościowych. Zajęcia opracowane i upowszechnione w ramach projektu pomogły również uczniom rozwijać umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, a także wymieniać różne opinie i pomysły z rówieśnikami z różnych krajów. Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie, rozwijali umiejętności pracy zespołowej, współpracowali przy analizie i opracowywaniu różnych produktów przedstawiających różne aspekty sportu (fotoreportaże, plakaty, filmy i zdjęcia) oraz swoją kreatywność, wyobraźnię, umiejętność podejmowania decyzji i współpracę międzynarodową.

Z zaplanowanych 4 wymian studenckich odbyły się 3 (niestety, Włosi wycofali się na początku pandemii) oraz 1 wspólne szkolenie pracowników:

Super User
Kategoria:

„FAKULTETY”  z wychowania fizycznego

Jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu człowieka, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego szkoła ma szczególnie ważną rolę do spełnienia w tym obszarze. Przygotowanie młodego człowieka do aktywności fizycznej w życiu dorosłym, to jedno             z głównych zadań szkoły, a w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego. Mając na względzie powyższy  cel Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie, spełniając warunki formalne, wzięła udział w projekcie Erasmus+ „You can do This”. Chcieliśmy dowiedzieć się jak sprawa aktywności dzieci i młodzieży szkolnej i przygotowywania do niej w życiu dorosłym  jest realizowana w innych krajach. W tym względzie chcieliśmy również podzielić się swoim doświadczeniem w tym temacie. Dodatkową motywacją udziału w w/w projekcie był czas pandemii, który w znaczy sposób ograniczył możliwości uczniów w realizacji zajęć szkolnych (nauka zdalna), w tym wychowania fizycznego. Po okresie lockdownu dzieci                  i młodzież wróciła do stacjonarnych zajęć w szkole. Aby „nadgonić” stracony czas                        w aspekcie podstawowej aktywności fizycznej po pobycie w domu i zajęciach zdalnych, szkoła zaproponowała uczniom klas VII i VIII realizację części obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru. I tak od 1 września 2021r. uczniowie mogli wybrać dla siebie rodzaj proponowanych w ofercie zajęć wychowania fizycznego w ilości 2 godz. tygodniowo, spośród 4 godzin wynikających z ramowych planów nauczania. Celem wprowadzenia tej modyfikacji, było zwiększenie motywacji do aktywności fizycznej, szczególnie po okresie nauki zdalnej i poprawienie aktywnej  w nich frekwencji.  W ofercie znalazły się następujące rodzaje zajęć:

- gry sportowe: siatkówka i siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna

- badminton i tenis stołowy

- pływanie

- tańce

- ścianka wspinaczkowa

- lekkoatletyka i biegi na orientację

Wszystkie te formy zajęć mogły być zaproponowane uczniom, bo szkoła dysponuje doskonałą bazą sportową i kadrą pedagogiczną (nauczyciele wychowania fizycznego posiadają kwalifikacje instruktorskie i trenerskie do prowadzenia wymienionych w ofercie zajęć). Już od początku realizacji WF w tej formie, zajęć do wyboru, zaobserwowano duże zainteresowanie i większą motywację uczniów do takiej formy zajęć. Uczniowie chętnie brali udział w tych zajęciach, ponieważ były one zgodne z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami. Obserwacje te potwierdziła ewaluacja i wypowiedzi uczniów w przeprowadzonych ankietach (ponad 70% biorących w tym rodzaju zajęć uczniów bardzo pozytywnie wypowiadało się           o zajęciach i możliwości wyboru tychże). „Fakultety”, bo tak potocznie uczniowie nazywają ten rodzaj zajęć wychowania fizycznego, realizowany jest już kolejny rok i cieszy się wielkim zainteresowaniem również wśród rodziców. Poza tym, uczniowie mają możliwość zmiany rodzaju wybranych zajęć po każdym półroczu.

 

Super User
Kategoria:
Właśnie dobiegło końca kolejne spotkanie z Programu ERASMUS+ ???
Tym razem byliśmy na Litwie, gdzie nasi partnerzy z programu, od 29 maja do 3 czerwca 2022r, zapewnili nam moc wrażeń o tematyce sportowej. M.in. byliśmy na Uniwersytecie sportu w Kownie, gdzie przeszliśmy szereg specjalistycznych badań. Sprawdziliśmy swoje umiejętności i możliwości sportowe. Poznaliśmy również nowatorskie formy prowadzenia zajęć Wychowania fizycznego. Wyjątkową i niepowtarzalną atrakcją było spotkanie z Olimpijką Austra Sykujyte z Litwy, która zdobyła srebrny medal w 2004r w Atenach i należy do Niej rekord Świata w dziesięcioboju ??? Dyscyplinie, która nie jest rozgrywana przez kobiety w oficjalnych zawodach. W programie znalazły się również takie atrakcje jak zwiedzanie (Wilno, Troki) i szaleństwo w Parku trampolin, Torze Ninja i Ściance wspinaczkowej pod "jednym dachem" ???
Naszą szkołę reprezentowali: Lena Bogacz, Julianna Cholewa, Pola Kmiecik, Zuzanna Poprawa, Szymon Mielecki, Wiktor Grzelczyk, Mikołaj Łaszewski i Filip Łaszewski pod opieką pani Alicji Idzikowskiej i Wioletty Nowińskiej.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Super User
Kategoria:

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Super User
Kategoria:

2024 © Erasmus +. All Rights Reserved.